Skip to main content
Publications

Moving Images – Biblically inspired video art

By 2009March 16th, 2014No Comments
  Recently, international visual art exhibitions have been organized based on the themes of spirituality and religion. At these exhibitions, video art has also been displayed. The video artists use images harking back to well-known scenes of religious tradition. In addition, as a reaction to the rise of capitalism and consumerism in the 60s, many artists became interested in alternative views on life. ‘This kind of spirituality, from whichever religious conviction it comes from, can be seen as cultural opposition’ as Bart Rutten, the conservator of the Amsterdam Stedelijk Museum emphasises in his preface Terug in de Kerk (Back in the Church).

  Yet it seems that biblically oriented video art – excluding Bill Viola’s work – is only minimally represented. This is strange, since the bible as holy scripture, but also as a literary work, is one of the most important sources of spirituality in the Western World.

  Video art and bible stories are two concepts that are somewhat incompatible. They cannot be tied together in one single notion but rather come together in powerful and often poetical images. In this relationship, art and bible stories are considered forms of spirituality.

  This book, as well the exhibition created in Deventer, is concerned with those video artists who have chosen biblical stories as their themes.
  Corinna Schnitt (Once Upon a Time), Roy Villevoye (Beginnings) and Peggy Ahwesh (The Third Body) are inspired by the account of the Creation in Genesis. The story of Noah and the flood is reflected in Reinier Kurpershoek and Ron Sluik’s works (March EDEN), whereasApocalypse of Johannes forms the basis of Pieter Baan Müller’s (De Laatste Dag/The Last Day) and Sebastian Diaz Morales’s work (The Apocalyptic Man). The Passion and Resurrection theme can be found in both Marina Abramovic’s Thomas Lips and Pascal Lièvre’s Marie as well as in Bill Viola’s Observance. Erez Israeli also refers to these themes, but his Untitled is also linked to Yom Kippur, as it is laid out in Leviticus. One other Jewish holiday, Purim, which can be found in the bible story of Esther, forms the foundation of When Adar Enters by Yael Bartana. Sigalit Landau’s work DeadSee refers to the Dead Sea as it is depicted in Sodom and Gomorrah in Genesis. In Maria!, by Arent Weevers, the central figure is Mary as she appears in the gospel.

  In these works of video art, bible stories are connected to experiences that have to do with the mystery and the holiness of life, such as birth and death, and happiness and suffering.

  Since 2000, more narrative video art has been created in which, directly or indirectly, biblical stories play an important role. One can say that there is an international transformation happening. Only time will tell whether this phenomenon can truly be called a new trend.

  Sinds kort worden onder de grote paraplu van spiritualiteit en religie internationale beeldende kunsttentoonstellingen samengesteld, waar ook videokunst is te zien. De kunstenaars gebruiken beeldmotieven die teruggrijpen naar bekende taferelen uit de kerkelijke traditie. Daarnaast raakten veel kunstenaars in de jaren zestig geïnteresseerd in alternatieve levensbeschouwingen als weerwoord aan het oprukkende kapitalisme en consumentisme. ‘Deze spiritualiteit, vanuit welke religieuze overtuiging dan ook, kan dan worden geschaard onder de tegencultuur’, zoals Bart Rutten, conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam in het voorwoord Terug in de kerk benadrukt.

  Toch blijkt er – het werk van Bill Viola daargelaten – weinig bijbels georiënteerde, videokunst vertegenwoordigd te zijn. Vreemd, als je beziet dat de bijbel als heilig boek, maar ook als literatuur, in de westerse cultuur als één van de belangrijkste bronnen wordt gezien.

  Videokunst en bijbelverhalen zijn twee licht tegenstrijdige gegevens, die niet in één begrip kunnen worden gebundeld, maar samenkomen in krachtige en vaak poëtische beelden. In dit verband worden kunst en bijbelverhalen als vormen van spiritualiteit beschouwd.

  Sinds 2000 doet er zich meer narratieve videokunst voor waarin – direct of indirect – bijbelse verhalen een rol van betekenis speelt, dan daarvoor. Er is internationaal gezien een verandering gaande. Of er sprake is van een nieuwe trend, zal de tijd leren.

  In dit boek en voor de gelegenheid samengestelde tentoonstelling komen videokunstenaars aan de orde die bijbelverhalen mede als thema hebben gekozen en die in verband brengen met ervaringen die stuiten op het mysterie, het heilige, van het leven, zoals geboorte en dood, geluk en lijden.

  Bewogen Beelden, bijbels bezielde videokunst is te bestellen bij Motta, Artbooks in Eindhoven.
  Adres: Bergstraat 35, 5611 JX Eindhoven
  Telefoonnummer: 040 – 2465087

  De gegevens van het boek zijn:
  106 pagina’s
  Formaat 23 x 30
  Full color
  Stofomslag
  Gebonden
  ISBN 978-90-9024069-5